ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ : ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು/Range Forest Officer : Mains Papers

ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ/Chemistry-Eng

ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ/General Knowledge-knd

ಪ್ರಾಣಿಶಾಸ್ತ್ರ/Zoology-Eng

ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ/Physics-knd

ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ/Physics-eng

ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರ/Mathematics-Kan

ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರ/Mathematics-eng

ಕನ್ನಡ/Kannada

ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ/General Knowledge-eng

ಅರಣ್ಯ – I /Forestry-I

ಅರಣ್ಯ – II/Forestry – II

ಆಂಗ್ಲ/English

ಸಿವಿಲ್‌ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್/Civil Engineering-Eng

ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ/Chemistry-Knd

ಕೃಷಿ – 2007 – ಆಂಗ್ಲ /Agriculture_2007 – Eng

ಕೃಷಿ – 2007 – ಕನ್ನಡ/Agriculture_2007_Kan

ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ – ಕನ್ನಡ/Botany- Knd

ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ – ಆಂಗ್ಲ/Botany-Eng

29 thoughts on “ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ : ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು/Range Forest Officer : Mains Papers

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s