ವ.ಅ.ಅ. : ಹಳೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು /RFO : Old Question Papers

ಪ್ರಾಣಿಶಾಸ್ತ್ರ – 2007/Zoology-Eng-2007

ವ.ಅ.ಅ. – 2011 – ಪೂರ್ವಭಾವಿ – ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್/RFO-2011-PREL. APTITUDE

ವ.ಅ.ಅ. – 2011 – ಪ್ರಾಣಿಶಾಸ್ತ್ರ/RFO-2011 Zoology

ವ.ಅ.ಅ. – 2011 – ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ – ಪೂರ್ವಭಾವಿ/RFO-2011- Prel. Gen.Know.

ವ.ಅ.ಅ. – 2011 – ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ/RFO-2011 Physics

ವ.ಅ.ಅ. – 2011- ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರ/RFO-2011 Mathematics

ವ.ಅ.ಅ. – 2011 – ಕನ್ನಡ /RFO-2011 Kannada Language

ವ.ಅ.ಅ. – 2011 – ಅರಣ್ಯ ಪತ್ರ II/RFO-2011 Forestry Paper-II

ವ.ಅ.ಅ. – 2011- ಅರಣ್ಯ ಪತ್ರ – I/RFO-2011 Forestry Paper-I

ವ.ಅ.ಅ. -2011 ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆ/RFO-2011 English Language

One thought on “ವ.ಅ.ಅ. : ಹಳೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು /RFO : Old Question Papers

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s