ವ.ಅ.ಅ : ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ II/RFO : Question Papers II

ವ.ಅ.ಅ – 2011 ಸಿವಿಲ್‌ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್/RFO-2011 Civil.Engi.

ವ.ಅ.ಅ. – 2011 ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ/RFO-2011 Chemistry

ವ.ಅ.ಅ. – 2011 ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ/RFO-2011 Botany

ವ.ಅ.ಅ. – 2011 ಕೃಷಿ/RFO-2011 Agriculture

ವ.ಅ.ಅ. – ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ- 2007/Physics-knd-2007

ವ.ಅ.ಅ. – ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ – 2007/Physics-eng-2007

One thought on “ವ.ಅ.ಅ : ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ II/RFO : Question Papers II

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s